Brann voss. Logo 2019-11-14

Brannberedskap

brann voss

Om det skulle oppstå ein kristisk situasjon som brann, eksplosjon eller ulykke: Ring 110 - oppgje namn, adresse og beskriv hendinga. Ved behov deltek Voss brannvern heilt ned til Osterøy brua, og i kommunane Granvin, Ulvik, Eidfjord og Kvam Herad. . Voss brannvern dekkjer heile kommunen, samt at det vert ytt bistand til nabokommunar. . .

Next

Logo

brann voss

. . . . . . .

Next

Logo

brann voss

. . . . .

Next

Logo

brann voss

. . . . .

Next

Brannberedskap

brann voss

. . . . . .

Next

Logo

brann voss

. . . . .

Next

Brannberedskap

brann voss

. . . . .

Next

Logo

brann voss

. . . . .

Next