Den amerikanske revolusjon. Den amerikanske revolusjon 2019-11-19

Den franske revolusjon

Den amerikanske revolusjon

Robespierre ble selv arrestert og halshugget i giljotinen. Derfor ble det gjort store anstrengelser på å rekruttere indianere. Den nylig utnevnte general Washington ankom utenfor Boston i juli 1775, for å ta ledelsen over kolonistyrkene og for å organisere den kontinentale armé. Da general , den britiske kommandanten i , tok tilbake Vincennes, returnerte Clark i en overraskende marsj i februar 1779 og tok Hamilton til fange. Utviklingen av den kontinentale hær var et pågående arbeid, og Washington tok nølende militser inn i de regulære styrkene under krigen. Kongen ble tvunget til å innkalle en stenderforsamling i Versailles i mai 1789, hvor representanter for hver av de tre stendene møttes for å diskutere skattleggingen.

Next

Den franske revolusjon

Den amerikanske revolusjon

Ils sont repris dans J. Selv omskiftninger som er nokså «overfladiske», for eksempel , hvor det stort sett dreier seg om skifte av makthavere, eller endringsprosesser som er raske, men kontinuerlige, som for eksempel utviklingen i synet på sex, kalles ofte revolusjonære. Som vanlig i krig på den tiden, krevde sykdom flere liv enn på slagmarken. Rundt 42 000 britiske sjømenn i løpet av krigen. I Europa betydde som oftest erobringen av en hovedstad at krigen var slutt. Det betydde at 1800-tallet og i prosessen hvor det moderne Frankrike fant sin form ble Frankrike igjen styrt suksessivt av en tilsvarende syklus av 1830—48 , skjør republikk 1848—1852 og 1852—1870. Nye skatter ble derfor innført igjennom 1760-tallet på blant annet dokumenter og offentlige stempler, men protestene lot ikke vente på seg lenge.

Next

Den franske revolusjon

Den amerikanske revolusjon

Som en videre konsekvens av britenes okkupasjon, ble amerikanske fanger holdt i fangeskip utenfor byen, hvor mer enn 11 000 døde av bevisst forsømmelse i. De ville ha et bedre samfunn, og dette ble inspirert av opplysningsfilosofien og uavhengighetserklæringen. Thomas Jefferson, Benjamin Franklin og John Adams. Fra nyere tid er de viktigste politiske omveltninger i Kina i 1949, på Cuba i 1958—1959, og i Iran i 1978—1979. Det er omdiskutert om det folkelige opprøret i i 2010—2011, kalt , kan sies å være en revolusjon eller ikke.

Next

Den amerikanske uavhengighetskrigen

Den amerikanske revolusjon

Den amerikanske revolusjonen hadde mål, og disse forble mer eller mindre det samme fra begynnelse til slutt. Nederland var også en stridende part i 1780. Militsen i New Jersey fortsatte å trakassere britene og hesserne vinteren gjennom. Krigen stod mellom en bondehær som var tvunget til å benytte geriljataktikker for å kunne stå i mot en organisert og veltrent britisk hær. De inviterte de andre stendene til å delta, men forklarte samtidig at de fra nå av kom til å lede nasjonen enten med eller uten dem. Den andre ekspedisjonsstyrken ble ledet av oberst. De revolusjonæres selvtillit og målrettethet som hadde fått seg en knekk fra Howes vellykkede okkupasjon av Philadelphia, var fornyet.

Next

revolusjon

Den amerikanske revolusjon

Kongressen forlot Philadelphia i fortvilelse, selv om den folkelige motstanden mot britenes okkupasjon var økende på landsbygda. Det største gruppen, , kjempet med 1500 menn. Hans fremmarsj ble forsinket av at amerikanerne ødela bruer og felte trær i hans vei. I denne tiden — som er blitt omtalt som den franske revolusjons fødsel — spilte Emmanuel Joseph Sieyès — en avgjørende rolle. Framveksten av republikker og , spredningen av sekulære verdier, utviklingen av moderne ideologier, og oppfinnelsen av total krigføring fikk alle sin fødsel i revolusjonen. De politiske idealer om lighed og demokrati har spillet en central rolle i nationens selvforståelse. Jakobinerne var for krigen, fordi de så på den som en mulighet til å fremme revolusjonen, og håpet at den ville bre seg til resten av Europa.

Next

revolusjon

Den amerikanske revolusjon

Folkelig motstand mot disse tiltakene gjorde at de nylig utnevnte kongelige embetsmennene i Massachusetts måtte gå av eller søke tilflukt i Boston. Handlingen i seg selv hadde liten effekt på den britiske regjeringen, og den var i realiteten bare en av flere hendelser i den samme perioden. Disse rettighetene og pliktene er forskjellige for de ulike stendene og gir klart uttrykk for sosial lagdeling. Politiske konsekvenser kom derved til at overskygge sociale og økonomiske følger. Analyser fra en kjent britisk militærhistoriker. Napoleon Bonaparte var en ung mann, som i 1793 ble leder for den franske hær, og det i en alder av 24.

Next

Revolusjon

Den amerikanske revolusjon

Britene slet også med å kontrollere de enorme geografiske områdene som koloniene dekket. Overgangen fra til fysikk kan betraktes som en vitenskapelig revolusjon. Men Napoleon så naturlig nok dette som en fornærmelse, og vendte tilbake til Frankrike i 1815. Utkledd som indianere bordet de et britisk fraktskip med 45 tonn te ombord, tok mannskapet til fange og kastet all teen på sjøen. Dette er , som på dei fire åra han varte tok livet av meir enn 600.

Next

Den amerikanske revolusjonen

Den amerikanske revolusjon

Britene hadde mangel på regulære tropper etter at Burgoyne overgav seg ved Saratoga i 1777. Folk samlet seg for å protestere og gjøre opprør. Et statsapparat måtte bygges opp og med utgangspunkt i koloniene ble man i 1787 enige om en felles grunnlov for alle koloniene basert på opplysningstidens grunnleggende idealer om folkesuverenitet og maktfordelingsprinsipper. Oxford: Oxford University Press, 1999. Hvorfor innførte myndighetene flere skatter og avgifter? Militære emner, refererer mange sekundære kilder som var tilgjengelige på den tiden. To ekspedisjonsstyrkerer for invasjonen av Canada ble utrustet.

Next