Fått för mycket lön. Utbetalning av felaktig lön 2019-11-15

Har du fått för mycket lön?

fått för mycket lön

Om inte finns det flera relevanta frågor att ställa:1. Nu har jag fått ytterligare en utbetalning fast jag är fortsatt sjukskriven och min skuld har ökat. Men om den anställde borde ha förstått att det rörde sig om en felaktig utbetalning kan pengarna krävas tillbaka. Redan hårt ekonomiskt prövade förvaltningar, som funktionsstöds- och socialförvaltningen, har betalat ut mest pengar felaktigt eftersom de har flest jouranställda. Vi kan inte bedöma om arbetstagaren borde ha märkt att lönen var felaktig i detta fall.

Next

Felaktig lön

fått för mycket lön

Utan dessa uppgifter och utan att veta hur lönebeskedet ser ut är det svårt att avgöra om du är återbetalningsskyldig eller inte. Där har Byggnads nu fått kritik från Europadomstolen, sedan fem byggnadsarbetare, som inte var medlemmar, klagat på avgiften. Vi anmäler ledigheter och sjukdom via ett system som heter Primula. Du har med andra ord insett att betalningen var felaktig. Huvudregeln är att felaktigt utbetald lön ska betalas tillbaka till arbetsgivaren.

Next

Anställda i Karlskrona kommun har fått miljoner för mycket

fått för mycket lön

Lönebeskeden ska vara tydliga Lönebeskeden ska på ett tydligt sätt visa hur lönen har beräknats. Jag kände mig som ett fån, som inte alls reagerat. Förhandlingen måste också påkallas inom fyra månader från att felet upptäckts. I den aktuella frågan har arbetstagaren fått för mycket lön sedan april 2009. Då jag dessutom fått en ny chef har före detta chefen vidarebefordrat mitt mejl med datum för sjukskrivning till fel person.

Next

För lite eller för mycket utbetalad lön

fått för mycket lön

Om arbetstagaren är i god tro föreligger ingen återbetalningsskyldighet och kvittning i lön enligt den ovan nämnda lagen kan aldrig bli aktuell. Det rör sig om 61 000 kronor brutto som sedan april 09 betalats ut till mig! Inom byggbranschen har fackförbunden en lång tradition av att ta extra betalt för att kolla att lönerna är rätt uträknade, så kallade granskningsarvoden. Vill du läsa mer rekommenderar vi , ett oumbärligt stöd för dig som arbetar med löne- och personaladministration. När en anställd fått för mycket lön utbetald vill arbetsgivaren normalt sett göra en justering genom ett bruttolöneavdrag på den anställdes kommande löneutbetalning. Lönekontoret har påpekat till min chef att hon måste vara noga med att skicka in intyg i tid, men ändå görs det inte.

Next

Fick för mycket i lön

fått för mycket lön

Om den anställde har fått för mycket i lön på grund av att arbetsgivaren har gjort fel så kan arbetsgivaren endast kräva tillbaka pengarna om den anställde borde ha insett att lönen var felaktig. Om du saknar abonnemang kan du. Om du skulle vara återbetalningsskyldig för belopp som ligger mer än någon månad tillbaka i tiden är det sannolikt inte frågan om justering av preliminär lön, utan reglerna om kvittning blir aktuella, enligt Lag och Avtal. Ta reda på vad din kommunala skattesats är och vad du betalar i begravningsavgift samtidigt som du hämtar din skattetabell. En kvittning kan dock inte ske hur som helst.

Next

Måste jag betala igen felaktig lön?

fått för mycket lön

Av 2 och 3 §§ i denna lag framgår när kvittning får göras. Arbetsgivare har erkänt att det delvis ligger på deras ansvar. Det kan innebära att reglerna kan vara ändrade. De lär ju ha revisorer som går igenom att allt är korrekt, om inte annat vid bokslut. De vill nu att jag betalar tillbaka, annars skickar de kronofogden på mig. Arbetsgivaren har först nu påtalat detta för arbetstagaren. Enligt lagen om arbetsgiv­ares kvittningsrätt gäller att du måste lämna ditt samtycke till kvittning och att arbetsgivaren först måste få ett utlåtande från kronofogdemyndigheten hur mycket av din lön du har rätt att behålla.

Next

Måste jag betala igen felaktig lön?

fått för mycket lön

Jag fick för mycket i lön förra månaden, min chef säger att de ska dra av det på min lön den här månaden. Helt, ärligt, vad skulle Ni ha gjort, tackat och tagit emot eller hört av sig till lönekontoret? Länk till lag 1970:215 om arbetsgivares kvittningsrätt: Med vänliga hälsningar Emelie Gärde. Som så mycket annat i deras företag. Om du har anledning att misstänka att det är fel lön du har fått så kan du bli återbetalningsskyldig. Att kräva tillbaka pengarna Om en arbetsgivare har betalat ut för mycket lön av misstag, t ex på grund av en felräkning, går det i vissa fall att kräva den anställde på återbetalning av beloppet.

Next

Vi svarar: jag betala tillbaka

fått för mycket lön

En vanligt förekommande fråga när arbetsgivaren inte betalat ut full lön till arbetstagaren är om arbetsgivaren genomfört en tillåten lönekorrigering eller om arbetsgivaren brutit mot kvittningslagen. Undantag från huvudregeln I vissa fall kan det dock vara så att arbetsgivaren förlorat sin fordran på den anställde och då får inte någon kvittning göras. Uträkningen får man själv göra i huvudet. Ibland händer det att en anställd får en felaktig utbetalning av sin lön. Det framgår inte av din fråga om det var 7 000 kronor netto eller brutto du fick för mycket.

Next

Vi svarar: jag betala tillbaka

fått för mycket lön

Måste jag betala tillbaka skulden när jag börjar jobba igen? Först om arbetstagaren är återbetalningsskyldig uppkommer frågan om arbetsgivaren kan kvitta sin fordran mot arbetstagarens lön. Frånvarande tilmar och övertidstimmar räknas på men bara summan, om det blev plus eller minus står med. Felaktiga scheman grunden till problemen Felet har uppkommit på grund av att anställda i kommunen har schemalagts på fel sätt. Exempel på ond tro En anställd som arbetar 75 procent men fått en lön som motsvarar 100 procents tjänstgöringsgrad får svårt att påstå att man är i god tro, åtminstone om detta tydligt framgår av lönebeskedet. . Chefen anmälde min sjukfrånvaro för sent till lönekontoret.

Next

Expertfråga: Skyldig att återbetala fel lön?

fått för mycket lön

Om du inte har insett eller borde ha insett att lönen har varit felaktig finns ingen återbetalningsskyldighet alls. Det finns regler om undantagssituationer då en arbetsgivare får dra av skulden från din lön och likaså finns det regler om vad som gäller om du mottagit pengarna i god tro. Själva knäckfrågan är således om god tro kan anses föreligga eller ej. Anonym Lena skrev 2012-08-02 20:00:03 följande:Hmm det skulle kunna vara i god tro då de inte skriver att jag arbetat röd dag osv på min spec. Jag instämmer i att kommunen borde haft bättre ordning på löneunder­lagen, men du är trots deras slarv skyldig att återbetala det som du fått för mycket. Om du vet att du kommer att tjäna under 19 670 kronor ska du fylla i blanketten Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag.

Next