Hva er en kommunist. Er du «kommunist»? 2019-11-13

Kina, kommunist eller kapitalist?; Hvordan fikk KKP kom til makten?; Hvordan partiet har holdt seg ved makten?

hva er en kommunist

I noen land forekom perioder med omfattende. Jeg tok straks imot tilbudet om et bibelstudium. Allerede tidlig i 1918 skiftet bolsjevikpartiet navn og kalte seg «kommunistparti». Marx hevdet at et kommunistisk samfunn ikke ville kunne oppstå over natten. I det høyere stadiet av det kommunistiske samfunnet ville være avskaffet, og skillet mellom fysisk og åndelig arbeid ville forsvinne. Friedrich Engels beskrev det: «Når en slik slekt av nye, red.

Next

Politikk, Rødt

hva er en kommunist

D Jeg har aldri sagt at kinesere har de samme friheter som oss i Vesten. Noe sånt som vennskap eksisterte ikke — alt var bare regler, bønner og selvfornektelse. Slike prinsipper har hjulpet meg til å være en god kone og mor. The Chinese theory of democratic centralism uses the term democracy in the original Athenian sense emphasizing rule by the people and direct participation in collective decision making on communal issues. I Sovjetunionen forekom det i Stalin-tiden flere omfattende av såkalte «» under kollektiviseringen av jordbruket i 1930-årene samt av enkelte nasjonale folkegrupper under andre verdenskrig. Kleven, Veiene til sosialisme, s.

Next

Hva er en kommunist?

hva er en kommunist

Hvis man skal fortelle poenget enkelt: hr. Og gjør man det, blir det belønnet med skjellsord, usaklig og personlig argumentasjon «Dette er et bekymringfylt sitat for deg, det har jeg skjønt», «Jeg tipper du kommer til å henge deg opp i» og en tilhørende ordflom. Syndikalisme Nært beslektet med anarkismen er , en retning som ville gjennomføre sosialismen ved å føre makten over til ved de enkelte bedriftene. Arbeiderne skulle gjennom åpen politisk konkurranse sikre seg makt til å gjennomføre sosialismen. Den 37 år gamle tobarnsfaren har tatt mål av seg å pusse opp Rødts prinsipprogram, ta partiet inn i varmen og til makt i flere kommuner.

Next

Synonym til Kommunist

hva er en kommunist

Den private eiendomsretten er med andre ord opphevet, og forskjellene mellom overklassen og vanlige arbeide visket ut. Morsomt at du fant her. » Men Churchill kjørte på med sin antikommunisme, i likhet med norske Haakon Lie, som kalte kommunistene udyr. Dens fremste teoretikere er franskmannen 1809—1865 og russerne 1814—1876 og 1842—1921. Både Dubcek og Gorbatsjov snakket jo begge om demokrati fra et marxistisk perspektiv i begynnelsen Dubcek heletiden, Gorbatsjov derimot skiftet takt. Som Marx sa: «det første skritt i arbeiderrevolusjonen er at proletariatet reiser seg, og blir den herskende klassen, og at demokratiet slår igjennom. Statens form kan være demokratisk, hvilket er ønskelig.

Next

Bjørnar Moxnes vil ha revolusjon, men har ingenting imot rikinger

hva er en kommunist

Dette omtales også som «» — etter det syn at ikke er mulig så lenge det eksisterer en stat. Dere må ikke bare tilegne dere disse kunnskapene, dere må gjøre det kritisk, slik at dere ikke belemrer hjernen med unyttig skrammel, men beriker den med kunnskap om alle kjensgjerninger som er uunnværlige for et opplyst menneske i våre dager. Jeg lurte på hva som var meningen med livet. Videre vil mange kommunister også reagere med å påpeke at også kapitalismen har sine despotiske svin på skogen. Innen anses som et lavere stadium og kommunismen som et høyere.

Next

Kina, kommunist eller kapitalist?; Hvordan fikk KKP kom til makten?; Hvordan partiet har holdt seg ved makten?

hva er en kommunist

Hvis det bare er penger som har med frihet å gjøre. Kommunistene er i dag forvist til mugne lokalaviser og tvilsomme nettsider, hvor de sprer løgn og fanteri. Kommunismen er redusert til en gjeng uflidde slasker, med bustete skjegg, hornbriller og bananrygg. Vi er noe helt annet enn det. Fra i 1848 og frem til var kommunismen nesten uten direkte politisk innflytelse.

Next

Er du «kommunist»?

hva er en kommunist

I utviklingens løp utvides dette naturnødvendighetens rike, fordi behovene utvikler seg; men samtidig utvikles produktivkreftene som tilfredsstiller dem. De statene som ofte blir omtalt som kommunistiske, regnet seg selv som sosialistiske, og så på kommunismen som et fremtidig mål. The Chinese theory is derivative from the long European tradition of democracy appearing in ancient Greek city states and continuing in the writings of Rousseau and Marx, among others. Det som gjelder er Wikipedias retningslinjer om. Det er likevel ikke vanlig å holde kapitalismen som sådan ansvarlig for dette på samme måte som kommunismen ofte holdes ansvarlig for all unaturlig dødelighet i kommuniststyrte stater.

Next

Politikk, Rødt

hva er en kommunist

Etter tok kommunistene makten i en rekke land. Jeg tillater meg som en foreløpig avslutning på denne diskusjonen å minne om ord: «At man, naar det i Sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt Sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er, og begynde der. Klassespaltingen har sin historiske slutt i det kommunistiske samfunn, hvor de anser oppnådd når klassemotsetningene er opphevet. Kina er derimot et samfunn styrt etter lov rule by law som begrepet såfint heter på engelsk der en entitet er over loven, mens andre er underlagt den. . Den ideen har hegemoni dominans , men den vage fornemmingen er ikke vitenskapelig. Mange av de kommunistiske statene var fattige, noe som resulterte i hungersnød og vanskelige tider.

Next