Meny lillesand. Logget ut 2019-11-15

Kart

meny lillesand

Digitale plandata bestilles direkte fra kommunenes geodataavdeling, som er lokalisert på Birkeland tlf 37 28 15 00. Det er meget viktig at du registrerer din legitimasjon hos oss. Hvis vi ikke får registrert gyldig legitimasjon innen fristen, må banken dessverre sperre kontoen din for uttak frem til gyldig legitimasjon er fremvist. Har du ikke hørt noe fra oss på sms, brev eller e-post kan dere se bort fra dette. Foto: Lillesand kommune Velkommen til idylliske Lillesand! Her brukes løsning til Ambita.

Next

Turist i Lillesand

meny lillesand

Formannskapet: oppgaver etter kommuneloven, prinsipielle saker innen kommunens rolle som grunneier, næringsliv, havn, sentrumsutvikling, reiseliv, kommuneplan og kommunedelplaner. Bystyret er det øverste kommunale organ, og har det totale ansvar for kommunens samlede virksomhet slik det fremgår av kommuneloven og eget reglement. Her får du mulighet til å bestille situasjonskart til søknader. Digitale plandata bestilles direkte fra kommunens geodataavdeling ved Se eiendom består av et søkefelt og et generelt bakgrunnskart. Ved å søke fram eller klikke på en eiendom, kan du få mere informasjon om eiendommen.

Next

Turist i Lillesand

meny lillesand

Du gjør oppslag i kartet ved å søke på adresser- gårds- og bruks nummer eller stedsnavn. Løsningen er rettet mot det private konsulentmarkedet, kartgrunnlaget kan brukes til prosjektering, arealplanlegging, situasjonskart m. Alle er velkommen til en bryggesleng. Vi håper informasjonen som ligger tilgjengelig på hjemmesiden vår kan være en hjelp for deg som har lyst til å oppleve Lillesand. Tjenesteutvalget: helse, omsorg, kultur og velferd, undervisning og barnehage som kommunen har ansvar for.

Next

Logget ut

meny lillesand

Du kan søke etter stedsnavn, adresser og eiendommer i hele Norge. . Om du kommer med båt, bil, sykkel eller buss du er hjertelig velkommen til Lillesand gjestehavn og informasjonskontor i Røde kors-bygget. Gjestehavna og bobilparkering er strategisk plassert midt i sentrum med butikker, brygger, kafeer og restauranter. Tjenesteutvalget Andre lovpålagte organ videreføres. Prinsippet om gjennomgående representasjon søkes i størst mulig grad. Dette inneholder detaljerte kart, arealplaner og flybilder over kommunen.

Next

Logget ut

meny lillesand

Antall medlemmer skal være 9 i formannskap og begge utvalg. Plan- og miljøutvalget: plan- og bygningsloven bortsett fra kommuneplan , vann- og avløpssaker og prinsipielle saker innen klima, miljø- og naturvern og trafikksikkerhet. Når du zoomer inn, vises eiendomsgrenser fra matrikkelen. Spørsmål angående grunnboken må rettes til Kartverket. Ulovlighetsoppfølging av saker som er av ikke-prinsipiell karakter etter plan- og bygningsloven og forurensningsloven som gjelder tvangsmulkt, tvangsgebyr og overtredelsesgebyr delegeres til rådmannen. Kommunekart er beregnet for publikum.

Next

Politikk

meny lillesand

Lillesand kommune Rådhuset Østregate 2 Postboks 23, 4791 Lillesand Fakturaer sendes til: Faktura. . . . . .

Next

Menu

meny lillesand

. . . . . .

Next

Logget ut

meny lillesand

. . . . .

Next

Politikk

meny lillesand

. . . . . . .

Next

Menu

meny lillesand

. . . . .

Next