Sång till friheten chords. Sang Till Friheten Chords (Bjorn Afzelius) chords, tabs and lyrics 2019-11-18

Sang Till Friheten Chords (Bjorn Afzelius) chords, tabs and lyrics

sång till friheten chords

Går också att spela som såhär: D G A D G A Du är det finaste jag vet. D G A D Du är det dyras Gte i vä Emrlde An. Vänskapen är din stolta moder. Friheten är ditt vackra namn. D Dmu är som stj Gärnorna, som v Cindarna, som v Am7ågorna, som f Fåglarna, som bl Dmommorna på m Garken. Rättvisan är din broder, freden är din syster, kampen är din fader, framtiden ditt ansvar. Vänskapen är din stolta moder.

Next

Sang Till Friheten Chords (Bjorn Afzelius) chords, tabs and lyrics

sång till friheten chords

Går också att spela som såhär: D G A D G A Du är det finaste jag vet. Du är det dyraste i världen. Du är min ledstjärna och vän. Du är det finaste jag vet. Du är min tro, mitt hopp, min kärlek. Vänskapen är din stolta moder.

Next

Sang Till Friheten Chords (Bjorn Afzelius) chords, tabs and lyrics

sång till friheten chords

Du är mitt blod och mina lungor, mina ögon, mina skuldror, mina händer och mitt hjärta. Du är min ledstjärna och vän. Em A Du är som stjärnorna, D som vindarna, Bm7 som vågorna, G som fåglarna, Em A som blommorna på marken. D G Em A Du är det dyraste i världen. D G Em A Du är det dyraste i världen. Du är det finaste jag vet.

Next

Sang Till Friheten Chords (Bjorn Afzelius) chords, tabs and lyrics

sång till friheten chords

Du är min ledstjärna och vän. Du är min tro, mitt hopp, min kärlek. Bjorn Afzelius Sang Till Friheten Chords Original: El Día Feliz Que Está Ilegando av Silvio Rodriguez C F G C F- G Du är det finaste jag vet. Du är som stjärnorna, som vindarna, som vågorna, som fåglarna, som blommorna på marken. C F Dm G Du är det dyraste i världen. Rättvisan är din broder, freden är din syster, kampen är din fader, framtiden ditt ansvar. Du är som stjärnorna, som vindarna, som vågorna, som fåglarna, som blommorna på marken.

Next

Sang Till Friheten Chords by Bjorn Afzelius

sång till friheten chords

G D Cu är det d Fyrast Dme i v Gärlden. . Rättvisan är din broder, freden är din syster, kampen är din fader, framtiden ditt ansvar. Du är mitt blod och mina lungor, mina ögon, mina skuldror, mina händer och mitt hjärta. Du är som stjärnorna, som vindarna, som vågorna, som fåglarna, som blommorna på marken. Går också att spela som såhär: D Du är det fina Gste jag A vet. Du är det dyraste i världen.

Next

TabCrawler

sång till friheten chords

Dm G C Am7 Du är som stjärnorna, som vindarna, som vågorna, F Dm G som fåglarna, som blommorna på marken. C F G C F G Du är det finaste jag vet. Du är det finaste jag vet. D Emu är som stjä Arnorna, som Dvindarna, som Bm7vågorna, som Gfåglarna, Emsom blommorna på mark Aen. Du är det dyraste i världen.

Next

Sang Till Friheten Chords (Bjorn Afzelius) chords, tabs and lyrics

sång till friheten chords

Em A Du är som stjärnorna, D som vindarna, Bm7 som vågorna, G som fåglarna, Em A som blommorna på marken. Du är min tro, mitt hopp, min kärlek. C F Dm G Du är det dyraste i världen. Friheten är ditt vackra namn. Du är mitt blod och mina lungor, mina ögon, mina skuldror, mina händer och mitt hjärta.

Next

SANG TILL FRIHETEN Chords

sång till friheten chords

Dm G C Am7 Du är som stjärnorna, som vindarna, som vågorna, F Dm G som fåglarna, som blommorna på marken. Friheten är ditt vackra namn. . . .

Next

SANG TILL FRIHETEN Chords

sång till friheten chords

. . . . . .

Next

SANG TILL FRIHETEN Chords

sång till friheten chords

. . . . . . .

Next