การ ใส่ เลข หน้า ใน word 2007. วิธีใส่เลขหน้า Word แบบกําหนดหน้าที่เริ่มต้นเอง 2018-07-20

การ ใส่ เลข หน้า ใน word 2007 Rating: 7,8/10 611 reviews

รบกวน>>>วิธีทำเลขหน้า Word 2007 ให้เป็นตัวเลขไทย

การ ใส่ เลข หน้า ใน word 2007

คลิก cursor กระพริบ ไว้ที่หน้าเอกสารที่ต้องการให้ขึนหน้าที่ 1เช่น ในที่น่ีนาไว้หน้าบรรทัดสุดท้าย ้ ของหน้า 3 3. คลิกที่แท็ป Page Layout เค้าโครงหน้ากระดาษ แล้วคลิกที่ Breaks ตัวแบ่ง และเลือก Next Page หน้าถัดไป 6. พอคลิกเสร็จ cursor แสดงบนเอกสารถัดไป แสดงให้เห็นว่ามันแยกออกเป็นสองส่วนแล้ว ดังภาพ 5. หลังจากนั้นจะสังเกตุได้ว่า หมายเลขหน้าที่ 3 ได้ถูกซ่อนไปแล้ว 7. เปิดโปรแกรม Word เเละ ปิดโปรแกรม Word ดังกล่าว 5.

Next

วิธีใส่เลขหน้า Word แบบกําหนดหน้าที่เริ่มต้นเอง

การ ใส่ เลข หน้า ใน word 2007

การพิมพ์รายงานในบ้างครั้งต้องใส่เลขหน้าหลายแบบ เช่น หน้าสารบัญมี 3 หน้า ต้องการใส่เลขหน้าเป็น ก ข และ ค ต่อจากนั้น บทที่ 1 มีอีก 5 หน้า บทที่ 2 มีอีก 10 หน้า และ บทที่ 3 อีก 20 หน้า ต้องการให้บทที่ 1 ถึง บทที่ 3 ใส่เลขหน้าแบบตัวเลข โดยเริ่มต้นจากหน้า 1 ถึงหน้า 35 แต่ทว่า หน้าที่ 1 ไม่ต้องโชว์เลขหน้า สุดท้าย ภาคผนวก ใส่เลขหน้าเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ อีก 10 หน้า ให้แทรกหน้าภาคผนวกไม่ต้องใส่เลขหน้า ส่วนอีก 10 หน้าถัดไป ให้เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ จาก A - J อยากทราบว่า การแบ่งส่วนหน้าของรายงานฉบับนี้ทำอย่างไร เพื่ออะไร และการใส่เลขหน้าทำได้อย่างไรใน 2007 ขอบคุณม๊ากกกก มากคะ สวัสดีครับ คุณ, ทางทีมงานต้องขอขอบคุณสำหรับการเข้ามาเยี่ยมชมและสอบถามปัญหามายังทีมงานของ ฟอรั่ม Microsoft Community เวอร์ชั่นภาษาไทย อีกครั้งหนึ่ง นะครับ กลับมายังคำถามของคุณ ดังกล่าวนั้น ทางทีมงานของเราขอเเนะนำให้ลงทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ก่อน นะครับ; 1. Slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising. หลังจากใส่เลขหน้าแล้วก็จะแสดงแท็ป Design ออแบบ ให้คลิกที่ Difference first page หน้าแรกต่างกัน จากนั้นจะสังเกตุได้ว่าเลขหน้าแรกจะหายไป 4. Slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising. เรียบร้อยแล้ว ให้ดูเอกสารหน้า ๑ และเอกสารหน้า ๒ จะมีหมายเลข หน้าที่ 1 และ2 ปรากฏ ตามลาดับ ส่วนบนเอกสารหน้าที่ ๓ จะปรากฏหมายเลขหน้าที่ 1 และบนเอกสารหน้าที่ ๔ ก็จะปรากฏ หมายเลขหน้าที่ 2 ตามลาดับและรันเลขหน้าต่อไปเรื่อยๆ จนจบหน้าเอกสาร 8. ขั้นตอนสุดท้ายที่สวนแรก บนเอกสารหน้าแรกสุด ดับเบิลคลิกบนหมายเลขที่หน้า 1 ลบตัวเลขออก ่ ้ เอกสารส่วนแรก ก็ไม่จะแสดงเลขหน้า หรือถ้าต้องการให้แสดง เป็น 1 2 3 4. คลิกตรงที่หัวกระดาษที่เราต้องการใส่เลขหน้า คลิกสองที ก็จะเริ่มใส่เลขหน้าได้แล้ว ถ้าจะสังเกตว่าเราแบ่งหน้าหรือยัง สามารถดูได้ที่ชื่อของหัวกระดาษคะ จะมีส่วน1, 2, 3, …เพิ่มขึ้นมา 4.


Next

21/10/2010 : วิธีเพิ่มเลขหน้าในเอกสาร word 2007

การ ใส่ เลข หน้า ใน word 2007

เลือก Start at ก ฯลฯ 6. สวัสดีครับ คุณ ก่อนอื่น ทางทีมงานต้องขอขอบคุณสำหรับการเข้ามาเยี่ยมชมและสอบถามปัญหามายังทีมงานของ ฟอรั่ม Microsoft Community เวอร์ชั่นภาษาไทย นะครับ กลับมายังคำถามของคุณ ที่ได้เเจ้งมายังทีมงานของเราว่า. เปิด Word คลิกที่ Insert 2. ปิดทุกๆ โปรแกรม Microsoft Office ที่คุณอาจเปิดใช้งานอยู่ในขณะนี้ 2. ถ้าใครไม่ต้องการให้มีเลขหน้าในหน้าแรก ก็ติ๊กถูกตรงหน้าแรกต่างกัน แล้วค่อยไปลบเลขออก เช่นเดียวกับส่วนอื่นๆ ถ้าไม่ต้องการให้มีเลขหน้าในหน้า บท ก็ทำวิธีการเดียวกัน 7. Posted on Updated on บันทึกฝึกงานประจำวันที่ 18 เมษายน 2557 แนะนำเอกสารมาตรฐานสื่อดิจิทัล : โดย พี่บุญเกียรติ เรียนรู้เกี่ยวกับมาตรฐานงานพิมพ์ของการที่จะทำเอกสารดิจิทัล โดยพี่เล็ก ปัจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วอาจจะทำให้เอกสารดิจิทัลที่สร้างขึ้นในอดีตไม่สามารถรองรับหรือเข้ากับซอฟท์แวร์และเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ อาจจะทำให้เกิดการแสดงผลของข้อมูลที่จัดทำขึ้นไม่สมบูรณ์ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดทำเอกสารดิจิทัลให้อยู่ในรูปแบบเดียวกัน งานพิมพ์ต่างๆจะต้องมีมาตรฐานเข้ามาควบคุมเพื่อให้ซอฟแวร์หรือระบบต่างๆทั้งเก่าและใหม่สามารถอ่านได้เหมือนกัน แสดงผลออกมาอย่างสมบูรณ์เช่นกัน.

Next

ไม่สามารถแทรกเลขหน้า ลงในห้วกระดาษท้ายกระดาษ ของ Word 2007 ได้

การ ใส่ เลข หน้า ใน word 2007

See our and for details. If you continue browsing the site, you agree to the use of cookies on this website. . ขั้นตอนต่อไปให้ คลิกไปที่บรรทัดสุดท้ายของหน้า 2 โดยจะซ่อนหมายเลขหน้าที่ 3 หรือบรรทัดสุดท้ายก่อนหน้าที่ต้องการไม่ให้แสดงเลขหน้า 5. ไม่ทราบว่า ก่อนปัญหาดังกล่าวจะเกิดขึ้นมา คุณได้ทำการเปลี่ยนเเปลงใดๆ บน โปรแกรม Word 2007 หรือ บน Windows 8 ดังกล่าวไหม 2. If you continue browsing the site, you agree to the use of cookies on this website.

Next

วิธีคำนวณค่าในตาราง Word 2007

การ ใส่ เลข หน้า ใน word 2007

มี เเผ่น พร้อม Product key ของผลิตภัณฑ์ Office 2007 อยู่กับคุณไหม ไม่ต้องเเจ้งหมายเลขผลิตภัณฑ์ Office 2007 มายังทาง ฟอรั่ม นะครับ เพื่อรักษาความเป็นส่วนตัว ทางทีมงานเเค่อยากทราบว่า มี หรือ ไม่มี เเค่นั้น นะครับ 4. มี Error code หรือ Error Message ใดๆ ได้เเสดงขึ้นมาเเจ้งไหม หากมีโปรดระบุ 3. หลังจากนั้นก็จะได้เลขหน้าเรียบร้อย ขั้นตอนถัดไปจะเป็นวิธีทำไม่ให้แสดงเลขหน้าบางหน้า Sponsored Links 3. . .

Next

วิธีรันตัวเลขอัตโนมัติใน Word

การ ใส่ เลข หน้า ใน word 2007

. . . . . . .

Next

แทรกหมายเลขหน้า

การ ใส่ เลข หน้า ใน word 2007

. . . . . . .

Next

21/10/2010 : วิธีเพิ่มเลขหน้าในเอกสาร word 2007

การ ใส่ เลข หน้า ใน word 2007

. . . . . . .

Next

การเอาหมายเลขหน้าออก

การ ใส่ เลข หน้า ใน word 2007

. . . . . .


Next

วิธีการใส่เลขหน้าหลายๆ แบบ ในรายงานฉบับเดียว

การ ใส่ เลข หน้า ใน word 2007

. . . . . .

Next